Chính chủ- dự án LOGISTICS tại Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai ( Công)

  • Diện tích: 64,57278 ha
  • Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
  • Chức năng: đất kho tàng- Logistics
  • Thời hạn: 02/07/2069
  • Nguồn gốc đất: nhà nước cho thuê đất trả tiền 1 lần
  • Hiện trạng: đất trống ( đã khai thác xong cao su) -> bàn giao mặt bằng ngay
  • Giá: 900 tỷ
  • Gặp trực tiếp chủ bàn về giá và giao dịch

Vị trí