Bệnh viện Phúc An Khang, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, Tp. HCM ( Công)

  • Vị trí: số 800 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2
  • Diện tích khuôn đất: 9.512 m2
  • Diện tích sử dụng: 60.019 m2
  • Gồm 360 căn hộ cao cấp
  • Bệnh viện đã xây dựng hoàn chỉnh, giấy phép pháp lý đầy đủ

Vị trí